163. ++Woda Z?OTA++ 14.4.2013
162. +Nareszcie RUSZAMY+ 9.12.2012
161. Lo??e z Bielska Bia??ej 5.9.2011
160. Bluszcz rosnie se. 5.9.2011
159. Stary BRUKOWANY DZIEDZINIEC 11.7.2011
158. Sadzonki cd. 11.7.2011
157. Sadzonki pn?czy r??znych 07.07.2011
156. Genius loci 10.6.2011
155. Ogrodzenie - podniesienie o 20 cm 11.5.2011
154. cd 11.5.2011
153. ro??ne fotki 11.5.2011
152. rozne 24.4.2011
151. piaskowanie piwnicy 11.4.2011
150. ??cianki do WC i inne prace 11.3.2011
149. -Tak by??o w Wroc??awiu 10.3.2011
148. A teraz z 25 stycznia br. 10.3.2011
147. Co?? z 26 stycznia sie znalaz??o. 10.3.2011
146. zimno !!! 3.3.2011
145. nadal pierwszy budynek 3.3.2011
144. pierwszy budynek 3.3.2011
143. wiecej TERAKOTY 1.3.2011
142. RENT FROM: 01.01.2011
141. ANONS - wynajem od; 01.01.2011
140. Historia kupna sto????w, ??aw i krzese?? 23.12.2010
139. Dla nas to rewelacja; 150 miejsc biesiadnych 22.12.2010
138. Spokoju nie b?dzie, ostatnie OKNO przyjecha??o 9.12.2010
137. A takie uj?cia ??? 3.12.2010
136. Budynek, wieczorow? por?. 3.12.2010
135. Okiennice-drewniane, zak??adanie 3.12.2010
134. Okiennice-zak??adanie 3.12.2010
133. Mae wyliczenie materia????w do terakoty 30.11.2010
132. OBIEKT w CA?EJ OKAZA?O??CI - aktualne foto ! 28.11.2010
131. Troszk? op????nie?? w umieszczaniu FOTO 17.11.2010
130. Fotki i Ekipa k??ad?ca terakot?. 22.10.2010
129. Fotografie S?SIADA no i ma??e Anio??ki 22.10.2010
128. Wnet koniec prac z Terakot? - na dole 22.10.2010
127. Serce ro??nie dusza ??piewa .......... 20.10.2010
126. A jak wiecz??r to wiecz??r no nie ??? 18.10.2010
125. 18 pa??dziernika 2010 18.10.2010
124. R????ne propozycje po??o??enia TERAKOTY 18.10.2010
123. cd Terakoty 15.10.2010
122. Terakota czas zacz?? 14.10.2010
121. Przygotowanie do DALSZYCH rob??t. 11.09.2010
120. SLANG ZAG?OBY - o wynajmie. 12.9.2010
119. Jesienne porz?dki- zamiatanie 12.9.2010
118. -Rekompozycja obiektu 22.8.2010
117. Rury w ??cianach i ........... nowe otwory. 1.8.2010
116. inne otwory w ??cianach dwuch budynk??w wozowni 1.8.2010
115. Pompa wody - strze??onego ..... (lepiej mie? pomp?) 1.8.2010
114. Tajemnicze drzwi i otwory w ??cianach 30.7.2010
113. cd ...... 30.7.2010
112. i jeszcze remoncik dalej TRWA 30.7.2010
111. Tynki, tynki .......... 29.7.2010
110. Prace remontowe - trwaj? nadal 29.7.2010
109. Wreszcie Reszta OKIEN i Drzwi !!! 23.5.2010
108. NA TEMAT wynajmu; 18.4.2010
107. Mo??e wynajem na 10-15lat ? 21.3.2010
106. Wie??a i okienka 20.1.2010
105. cd ............. historii okienek w tylnym budynku 15.1.2010
104. A teraz pi?kny widoczek ...... 15.1.2010
103. I jeszcze co?? z 2009 roku. 11.1.2010
102. Ju?? nowy rok 2010 !! 10.1.2010
101. Co?? wreszcie si? dzieje ... 15.12.2009
100. ++DEDYKACJA++ 13.12.2009
99. 3 - Stan w 2008r 12.3.2009
98. 2 - Stan z 2008r. 11.3.2009
97. 1 - Stan z 2008r. 8.3.2009
96. ++HISTORIA (Rekompozycji) - FOTO sprzed lat 9.1.2009
95. Plac boju - ekipa p. Piotra Z. na kie??baskach 15.6.2008
94. Jutro piwko i ??opatka dla wszystkich co nas lubi? .... 13.6.2008
93. Urodziny Aneczki no i Wrota wszystkie .... gotowe 11.6.2008
92. cd. po???dk??w ......... i malowanie .. 09.6.2008
91. Uk??adanie, sprz?tanie ....... 7.6.2008
90. Urodzinki wnuczki KAROLINKI 6.6.2008
89. Finisz DACHU !!! 3.6.2008
88. Koniec Maja 2008r, i ko??c??wka dachu te?? ........ 31.5.2008
87. Daszek w ca??ej KRASIE 30.5.2008
86. Ci???ka praca, a efekty b?d? JUTRO 29.5.2008
85. Zadaszenie odeskowane i membrama ... 28.5.2008
84. Zadaszenie w pe??nej krasie 26.5.2008
83. Deski sch??y przez rok, teraz na zadaszenie id? 26.5.2008
82. Deszcz .................. i deszcz 20.5.2008
81. Zdobyczne ceg??y ....... 20.5.2008
80. Odwiedziny student; KONRAD 18.5.2008
79. Urodziny PIOTRUSIA M.i daszek znik?? ... 13.5.2008
78. Murki GOTOWE ....... 11.5.2008
77. Jeszcze jeden dzie?? i .......... 8.5.2008
76. Odprowadzenie DESZCZ??WKI ....... 7.5.2008
75. Ma??y murek ro??nie jak na dro??drzach . tez 7.5.2008
74. Murek w ca??ej KRASIE ....... 7.5.2008
73. Wieniec zalany przed duzym budynkiem 6.5.2008
72. Murek przed pierwszym budynkiem ju?? ro??nie ........ 5.5.2008
71. Porz?dki i gruz znika ...... 5.5.2008
70. Oficyna - MUREK 2.5.2008
69. ??wi?to 1 maja 2008 uczczone ... 1.5.2008
68. ??ciana pod zadaszenie ju?? WYGL?DA ........ 30.4.2008
67. Murek pnie si? powoli ale pnie ...... 26.4.2008
66. ........ narazie stop ROBOTA, 25.4.2008
65. Dziubki na dachu ... i t d 23.4.2008
64. Brygada p. Piotra i jej dzie??o. 22.4.2008
63. Przerwa - CHOROBA. 17.4.2008
62. Choroba i przerwa - TECHNICZNA. 17.4.2008
61. Oficyna posprz?tana - przestrze?? ... 17.4.2008
60. Pierwsze dach??wki u??o??one ju?? s?; 29.3.2008
59. Dach??wka ju?? na wie??y le??y !! 28.3.2008
58. Spichle?? w pe??nej krasie na; 27.3.2008
57. Wieniec w 1/2 m.budynku ZALANY i szpileczki 27.3.2008
56. Dach??wka ju?? jest !!! 27.3.2008
55. Budynek od frontu - kila fotek 22.3.2008
54. I jeszce kilka r??znych FOTEK 22.3.2008
53. Loch w wie??y 22.3.2008
52. Pierwsze dni wiosny cd-2 21.3.2008
51. Pierwsze dni wiosny cd-1 20.3.2008
50. Pierwsze dni wiosny 2008 21.3.2008
49.  .... tylko wieniec zrobi? i dach si? pnie !!! 19.3.2008
48. Deskowanie i membrana na wie??y ...... ju?? le??y 19.3.2008
47. Dzisiaj pada?? ??nieg... 18.3.2008
46. Poniedzia??ek jak poniedzia??ek 17.3.2008
45. Komin na wie??y ju?? jest 15.3.2008
44. Membrana na dach, f-my DORKEN, b.droga ale ? 13.3.2008
43. Wolno mury pn? si? do g??ry 13.3.2008
42. ??rodek wozowni 13.3.2008
41. Starsze fotki 3 cz????. 12.3.2008
40. Starsze fotki 2 cz???? 12.3.2008
39. Starsze fotki 1 cz???? 12.3.2008
38. Fotki i jeszcze raz ? - fotki co znik??y kiedy?? tam ! 12.3.2008
37. Budynek G????wni wozowni-spichlerza 12.3.2008
36. Spichlerz dziekuje p.JANUSZOWI R. z Krakowa 12.3.2008
35. Dzie?? kobiet a tu - 3 cz???? 8.3.2008
34. Dzie?? kobiet a tu - 2 cz???? 8.3.2008
33. Dzie?? kobiet a tu - 1 cz???? 8.3.2008
32. Troszk? wolno mury pn? si? do g??ry, 7.3.2008
31. S?siedzi - DOMY ZARZ?DC??W maj?tku hr.POTOCKICH 6.3.2008
30. Jak wida? roboty du??o i fotek te?? 6.3.2008
29. Prawe skrzyd??o budynk??w od ulicy Ko??ciuszki ... 6.3.2008
28. Dach wie??y cd. galeri foto 6.3.2008
27. Dach wie??y 6.3.2008
26. Do??o??ymy p????niej inne fotki 5.3.2008
25. -Specjalistyczny NARZAD Dekarski 5.3.2008
24. Skrzyd??o wozowni z okr?g??ymi oknami 5.3.2008
23. Kawa??ek nowej podmur??wki 5.3.2008
22. daszek jak ta la la 3.3.2008
21. Mo??e okr?g??e okna z HERBEM hr. Potockich ? 1.3.2008
20. Roboty Huk !! 29.2.2008
19. Ach i jest DACH 29.2.2008
18. Spojrzenie z g??ry na park POTOCKICH 21.2.2008
17. -Kto zgadnie co to jest ? 21.2.2008
16. Dach ach !!! - spichlerz nad wozowni? 21.2.2008
15. -Dach dach spichlerza nad wozowni? 21.2.2008
14. -Nareszcie c.d dachu-wozownia 21.2.2008
13. Wreszcie wida? dach 21.2.2008
12. DACH i brygada p. PIOTRA Z. 14.2.2008
11. R????ne takie tam FOTO !!!!!!!!!!! 11.1.2008
10. I ci?gle co?? sie znajduje ... 10.1.2008
9. I co tu klika?, jeszcze znalaz??o si? .... 9.1.2008
8. I jeszcze co?? 8.1.2008
7. I jeszcze jakie?? fotki ... 6.1.2008
6. Co?? co znale??li??my przy okazji .. 6.1.2008
5. R????ne fotki z lat 1980 5.1.2008
4. Podpalenie - 1996r, i podpalacze !!! 4.1.2008
3. - PRZED REKOMPOZYCJ? ! 3.1.2008
2. Tak by??o nie tak dawno temu ! 2.1.2008
1. A mo??e kiedy?? tak B?DZIE ? ! 28.12.2007

Obecne wpisy